Chceš být moje sb?
Zapiš se :

Září 2007

Pravěk

20. září 2007 v 17:52 | Pavlínka |  Historie
Období od vzniku člověka nazýváme období pravěku. Z toho období máme málo písemných zpráv.
Pravěk dělíme podle používané suroviny, kterou člověk používal k výrobě různých nástrojů.
1) Doba kamenná - starší doba kamenná ( PALEOLIT - 3,5 milionu - 10 tisíc let př. n. l.)
- mladší doba kamenná ( NEOLIT - 10 tisíc - 7 tisíc let př. n. l .)
2) Doba bronzová ( asi 3500 - 1100 let př. n. l. )
3) Doba železná (asi od 1100 př. n. l. )
Základní typy člověka
ČLOVĚK ZRUČNÝ ( Homohabilis )
- 3 miliony př. n. l.
- Potrava : Lov drobných zvířat a sběr lesních plodů a semen
- Nástroje : Nejjednodušší - opracovaný kámen
- Žili : v tlupách
- Dožívali se 30 let
ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ ( Homoerectus )
- 2 miliony př.n. l.
- Potrava : Lov větších zvířat
- Nástroje : Vyrábějí i štípáním - pěstní klín
- Žili : V jeskyních a jednoduchých úkrytech
- Umí rozdělat oheň
ČLOVĚK ROZUMNÝ ( Homosapiens )
- před 250 000 lety
- Potrava : Lov velkých zvířat ( používá rozum )
- Nástroje : Dokonalejší - pěstní klín, škrabadla, nože
- Vytváří si rody
- Pohřbívají své mrtvé, ukládají různé předměty à představy o posmrtném životě
ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU ( Homosapiens sapiens )
- před 40 000 let
- Potrava : Loví velkou zvěř - suší, udí
- Nástroje : Luk a šípy, harpuny
- Mluví souvislou řečí
- Staví tábořiště
UMĚNÍ
- nástěnné malby - rytuály před lovem
- sošky žen z hlíny, kostí, kamene à VENUŠE - nejznámější Věstonická venuše
Tento obrázek je ze starší doby kamenné. Lidé vyráběli nástroje z kamene, ze dřeva, kosti nebo parohu.
Zde na těchto dvou obrázcích muži loví mamuta.